•  
  HLINÍK Dohodou
  NEREZ Dohodou
  VONKAJŠIE DVERE od 159 euro / ks
  CENA MONTÁŽE Dohodou
  DOVOZ MATERIÁLU dohodou / km
 • Presnú cenovú ponuku Vám obratom spracujeme. Pre jej spracovanie potrebujeme základné informácie, dĺžka zábradlia, umiestnenie (terasa, schody, okno, lodžie), požadovaný model (podľa našej ponuky), požadované kotvenie (do zeme, alebo bočný), odtieň (lesk, mat), jednoduchý nákres alebo foto miesta montáže, na nas emali ktory nájdete v Kontakte